Imatge Àlex Mir Romero
6a Escola Catalana d’Estiu de Leipzig: llengua i llenguatge d’especialitat
per Àlex Mir Romero - Sunday, 10 September 2017, 17:16
 

Del 18 al 29 de setembre del 2017 tindrà lloc al si del Departament de Lingüística Aplicada i Traductologia de la Universitat de Leipzig la sisena edició de l’Escola Catalana d’Estiu. Els temes centrals del curs d’enguany són la preparació del nivell C1 i la traducció especialitzada en l’àmbit financer. La durada del curs és de dues setmanes i consisteix en dos mòduls, un de llengua i cultura (a càrrec d’Àlex Mir Romero, Universitat de Leipzig) i un de traducció especialitzada en l’àmbit financer (a càrrec de la Dra. Montserrat Franquesa, Universitat Autònoma de Barcelona). Es requereixen coneixements de llengua a partir del nivell B2. Els estudiants que no estiguin matriculats a la Universitat de Leipzig poden inscriure’s al curs com a oients. El curs té una durada de 40 hores lectives i es podran obtenir 4 crèdits (amb examen) o 2 (sense examen) per cursar-lo. https://ialt.philol.uni-leipzig.de/studium/sommerschule/