Imatge Jordi Cassany
Re: Borsa d'Educació: Sol·licitud de baixa denegada!
per Jordi Cassany - Tuesday, 18 July 2017, 09:20
 

Hola, Marc:

M'estranya això que em dius perquè a mi, per e-mail, em contesten molt ràpidament. Ara bé, últimament em diuen a voltes blanc i a voltes negre! Després de presentar físicament la documentació -que vaig enviar per correu-, el 10 de juliol em van escriure informant-me que desestimaven la meua sol·licitud de baixa "per no complir cap dels requisits que recull el punt 6 de la "RESOLUCIÓ ENS/1004/2017 ...".

Potser la raó és que, com el termini de presentació d'eixa sol·licitud ha sigut enguany molt abans, només he pogut presentar un certificat de l'IRL com a que sóc actualment docent en l'exterior sense mencionar el curs vinent.
Però ara que ja s'ha confirmat que continue com a docent a l'exterior el curs pròxim (a Bucarest), sí complixc un dels requisits per a demanar eixa baixa. El problema és que el termini ja s'ha acabat enguany. Per això li he demanat a Josep-Anton si podria intercedir davant del Departament.

Tu com has quedat?

Atentament,

Jordi.