Imatge Jordi Cassany
Borsa d'Educació: Sol·licitud de baixa denegada!
per Jordi Cassany - Thursday, 15 June 2017, 17:23
 

Estimats companys:

Crecs que alguns de vosaltres esteu, com jo, en la borsa de Primària o Secundària del Departament d'Educació de la Generalitat Catalana, amb el número "congelat" (o siga, heu sol·licitat la baixa temporal). I potser sabeu que la baixa per al curs següent cal sol·licitar-la fins al 23 d'este mes.

El cas és que jo vaig sol·licitar la baixa ahir, adjuntant el certificat que amablement m'ha proporcionat l'Institut Ramon Llull. Però la sol·licitud m'ha sigut denegada amb la següent resposta:

"Segons el punt 6 de la "RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018", no contempla el fet que ens exposa com a causa justificada per la sol.licitud de no nomenament."

A algú de vosaltres li està passant també això? És molt estrany, ja que fins ara els docents de català de l'IRL podíem sol·licitar la baixa d'eixa borsa.

Atentament,

Jordi Cassany (Kiel)

 
Re: Borsa d'Educació: Sol·licitud de baixa denegada! per Jordi Cassany - Friday, 16 June 2017, 15:25
Re: Borsa d'Educació: Sol·licitud de baixa denegada! per Marc Colell - Friday, 30 June 2017, 16:56
Re: Borsa d'Educació: Sol·licitud de baixa denegada! per Jordi Cassany - Tuesday, 18 July 2017, 09:20