Alfons Gregori
Conferències de la prof. Maria del Mar Vanrell (UIB) a la Universitat Adam Mickiewicz de Poznan
per Alfons Gregori i Gomis - Sunday, 14 May 2017, 19:50
 

En el marc del programa d'intercanvi Erasmus docent, els dies 8 i 9 de maig vam poder gaudir de dues conferències sobre l'entonació i la prosòdia a càrrec de Maria del Mar Vanrell, professora de la Universitat de les Illes Balears. Les dues activitats van aplegar una trentena d'estudiants. La primera, en espanyol, va consistir en una introducció a la fonologia entonativa de les llengües romàmiques, mentre que la segona va tractar l'entonació dels parlars catalans i va anar adreçada als estudiants de llengua catalana de la UAM de Poznan. Les xerrades van despertar un notable interès, ja que no constitueix un tema gaire present a les aules, però en canvi és força significatiu en el procés comunicatiu. A més, la Maria del Mar va saber captar l'atenció dels estudiants per la claredat de l'exposició, força rigorosa, i -cal dir-ho- per una prosòdia impecable.