Glòria Estapé
ALTA Catalan emerging translator mentorship
per Glòria Estapé - Wednesday, 3 May 2017, 13:06
 

Ja fa temps que l’Institut Ramon Llull col·labora amb ALTA (The American Literary Translators Association) per tal de donar suport al projecte de mentors. El Programa de tutoratge d’ALTA (The Mentorship Program), doncs,  té com a objectiu facilitar la col·laboració entre un traductor experimentat i un traductor novell.

The American Literary Translators Association és una associació sense ànim de lucre formada per membres de diferents disciplines que proporciona recursos, suport, promoció i afiliació professional als seus membres: traductors individuals, institucions acadèmiques i altres persones relacionades amb la traducció literària. La seva missió és donar suport a la tasca dels traductors literaris, estudiants, professors, editors i lectors de la literatura i avançar en l’art de la traducció literària.

Gràcies a l’acord de l’Institut Ramon Llull amb ALTA, el català ha estat seleccionat una altra vegada com a llengua d’origen per participar en aquest programa. El programa, doncs, és obert a traductors emergents.

El programa de tutoratge d’ALTA té la voluntat de facilitar el guiatge professional i la col·laboració entre un traductor experimentat i un de novell per treballar en un projecte de traducció literària al llarg d’un any acadèmic. Aquesta col·laboració es concretarà en una trobada presencial entre els dos traductors durant la primera conferència anual que organitza ALTA durant la tardor de 2017 i, després, durant la resta de l’any, la col·laboració professional entre tots dos continuarà per diversos canals de comunicació (Skype, telèfon, correu electrònic, etc.).

Es preveu que al llarg de l’any acadèmic, i per mitjà de diferents vies de comunicació, hi hagi un mínim de 6 trobades entre el traductor experimentat i el traductor novell.

Per tal de sol·licitar la plaça de traductor novell, els aspirants hauran de presentar la documentació següent:

-CV
- Una proposta de projecte de no més de 1.000 paraules. Les propostes hauran d’incloure informació sobre l’autor original de l’obra que es vol traduir i la importància del text que es vol traduir això com de la manera que es beneficiarà el traductor novell amb la tutoria.
- Una traducció de 10 pàgines amb doble espai (prosa o poesia) juntament amb el text original.

El termini per presentar la sol·licitud per participar-hi és  fins al 31 de maig de 2017.

Formar part d’aquest Programa de tutoratge de la mà de l’Associació americana de traductors literaris és una oportunitat única per al desenvolupament professional de traductors literaris. 

Trobareu més informació a la pàgina web d’ALTA:

https://alta.submittable.com/submit/823e1afd-9723-4afa-a3f0-02aec0a1599e/2017-alta-language-specific-mentorship-in-catalan-korean-or-russian