Imatge Elga Cremades
Estada d'Ona Domènech a la Universitat Masaryk
per Elga Cremades - Friday, 7 April 2017, 12:30
 

Aquesta setmana, Ona Domènech, professora de la Universitat Oberta de Catalunya, ha fet una estada a la Universitat Masaryk mitjançant el programa Erasmus. Ha impartit sessions de terminologia i de neologia, durant les quals les alumnes han adquirit nocions bàsiques sobre aquests camps, pogut conèixer millor el Termcat, l'OBNEO i l'IULA i han pogut descobrir les eines de consulta que ens ofereixen. Us deixem fotografies de les sessions.