Imatge Elga Cremades
Estada de Llorenç Comajoan a la Universitat Masaryk
per Elga Cremades - Friday, 7 April 2017, 12:09
 

El dia 27 de març, els estudiants del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat Masaryk van poder gaudir de tres sessions impartides per Llorenç Comajoan, professor de la Universitat de Vic. La primera sessió, focalitzada en l'ensenyament de la gramàtica a l'aula de CLE, va ajudar l'alumnat (i el professorat) a reflexionar sobre principis bàsics que cal tenir en compte a l'hora de plantejar l'ensenyament de la gramàtica de qualsevol L2. Les altres dues sessions van girar a l'entorn de la situació del català a Catalunya i de les llengües vehiculars a l'escola i a l'institut. Us deixem algunes fotografies de les sessions.