Imatge Georgina Alvarez
Més enllà dels toros i la sangria: les altres realitats a l'estat espanyol
per Georgina Alvarez - Monday, 12 December 2016, 10:38
 

Aprofitant la celebració del dia de l'Euskera a principis de desembre, el passat 8 de desembre vam programar una conferència oberta a la Universitat de Constança en la qual la lectora de basc, Estibaliz Ortiz de Viñaspre Guzman, i jo mateixa vam oferir una introducció a la cultura catalana i basca, així com també a la llengua i a la situació sociolingüística dels nostres territoris.

Hi van assistir tant estudiants actuals de català i euskera, com alguns antics alumnes d'aquestes assignatures que han fet Erasmus en aquests territoris. També va interessar a estudiants de Doctorat del departamanet de lingüística que tracten el tema de llengües en contacte en les seves tesis doctorals. D'aquesta manera, vam poder fer una presentació-debat amb l'ajuda dels assistents, els quals també van compartir les seves pròpies experiències.