Imatge Ignasi Massaguer
El TERMCAT publica en línia un glossari de lingüística textual
per Ignasi Massaguer - Thursday, 24 November 2016, 15:41
 

El TERMCAT publica en línia un glossari de lingüística textual

La Terminologia de lingüística textual, elaborada per la lingüista Rosa Artigas i Casassús amb l’assessorament del TERMCAT, recull més de cent trenta termes fonamentals de la lingüística textual, analitzats des d’una perspectiva innovadora i amb molta informació en la definició i les notes, que permeten tenir-ne una visió completa i encaixar-los adequadament en el corpus de la teoria textual.

Per exemple, per a oració es proposa una definició general i tres definicions específiques (des del punt de vista de la gramàtica, el punt de vista de la semàntica i el punt de vista de la pragmàtica); a més, en la nota es fa referència als termes tipologia d'oracions i funció comunicativa, cosa que permet a l'usuari ampliar encara més la visió de conjunt. Igualment, s'hi poden consultar termes com ara coherència, cohesió, patró discursiu, presència de l'emissor i del receptor en el text o text de no-ficció.

Aquests cent trenta termes es podran consultar també com a glossari en l’obra de Rosa Artigas El domini textual. Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua, que la Direcció General de Política Lingüística publicarà en línia properament. Es tracta, doncs, de termes que sintetitzen el conjunt del llibre i donen les claus necessàries per a fer-ne la interpretació.

Tant la Terminologia de lingüística textual com el futur llibre El domini textual estan pensats específicament com a eines pedagògiques per als professors que vulguin ensenyar la llengua a partir dels usos textuals. A més, però, també poden resultar útils als estudiants de llengua i, de manera general, a tothom que es vulgui endinsar en el món de la llengua entesa com un conjunt d'unitats de comunicació lligades als interessos de l'emissor i les expectatives del receptor, i no com un conjunt d'oracions regides exclusivament per la sintaxi.

La Terminologia de la lingüística textual forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix més de cent títols d’àmbits específics.

Font: TERMCAT