Imatge Caterina Cardona
Jornada Llull a la Universitat de Guadalajara, Mèxic
per Caterina Cardona - Thursday, 17 November 2016, 01:42
 

Amb motiu de la commemoració del setè centenari de la mort de l’escriptor i pensador medieval, Ramon Llull, al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, l’1 de setembre vàrem donar inici a les “Jornadas mexicanas” que es varen replicar a les Universitats de Puebla i Mèxic.

La Jornada va ser inaugurada per Salomé Gómez, la directora del Departamento de Lenguas Modernas, al qual està inscrit el lectorat de català. Tot seguit, s’inicià el cicle de conferències de la mà del Roger Friedlein, a la qual seguiren les aportacions de diversos estudiosos que contribuïren a l’aproximació i coneixement del pensament de Llull i la seva influència en el context mexicà.

A més, l’alumnat de català de CELEX va realitzar una lectura i presentació de versicles del Llibre d’Amic e Amat, en el seu text original, l’adaptació al català modern i la seva traducció al castellà. Els membres del club de conversa en català també tengueren el seu paper en la Jornada, en la lectura de versicles i la logística de l’esdeveniment.

Finalment, l’acte es va tancar amb un dinar a porta tancada amb tots els conferenciants i interventors.

Les activitats es varen realitzar en coordinació amb altres institucions implicades en l’organització i el suport, com l’Institut Ramon Llull (IRLL) i l’Any Llull, Amistad Catalunya y Jalisco, l’Asociación de Catalanistas de América Latina (ACAL), l’Orfeó Catalá de Mèxic, A. C., la Fundación Manuel Toussaint A.C.