Imatge Maria Lacueva Lorenz
Re: A l'atenció del cap de l'àrea de Llengua i Universitats
per Maria Lacueva Lorenz - Tuesday, 23 August 2016, 17:28
 

Jo també done suport a aquesta petició.

Maria Lacueva (Saarbrücken, Alemanya)

28 lectors i exlectors de la Xarxa han donat suport a aquesta petició.

 

 

Re: A l'atenció del cap de l'àrea de Llengua i Universitats per Moisès Llopis - Tuesday, 23 August 2016, 17:48
Re: A l'atenció del cap de l'àrea de Llengua i Universitats per Andratx Badia Escolà - Tuesday, 23 August 2016, 19:47