Imatge Maria Dasca
A l'atenció del cap de l'àrea de Llengua i Universitats
per Maria Dasca - Tuesday, 23 August 2016, 04:06
 

Benvolgut,

Divendres passat, dia 19, es va publicar a La Vanguardia la següent notícia sobre els lectorats:
http://www.lavanguardia.com/politica/20160819/404029313814/universidades-extranjeras-subvenciones-catalan-estudiar.html


Al nostre entendre, la informació es presenta de manera tergiversada i tendenciosa. D’entrada, el títol pressuposa que, en època de restriccions pressupostàries, es dediquen diners públics a àrees poc adequades, com l’ensenyament de llengua i cultura catalanes, una àrea que, segons es dóna a entendre, respon a interessos polítics.
En segon lloc, no s'indica que els ajuts concedits a les universitats es basen en el cofinançament i impliquen, en diversos graus, un compromís (laboral i econòmic) per part dels centres receptors. És com si no existissin programes concrets, sota la responsabilitat de professors adscrits a les universitats, que n’asseguressin la continuïtat i legitimessin acadèmicament els estudis.
Finalment, es diu que “Las ayudas se entregarán sin concurrencia pública y sus receptores deberán presentar “la documentación acreditativa de la vinculación del profesor con la universidad” así como “una memoria de la actividad realizada durante el periodo académico de referencia”, según se desprende de la resolución"
Sembla que es donin a dit i no és així. Enlloc s’indica que hi ha convocatòries públiques obertes a tothom. I això cal dir-ho.

Es tracta, en definitiva, d'una notícia tergiversada, basada en una lectura esbiaixada del DOGC.

Com que perjudica la imatge de l'IRL i la nostra en tant que professionals, creiem que és necessari que el director de l’IRL o el cap de l’àrea de Llengua i Universitats hi responguin per escrit i demanin una rectificació pública de la informació.

Moltes gràcies, per endavant, per la vostra atenció.

 

Ben cordialment,

27 lectors i exlectors de la Xarxa han donat suport a aquesta petició

 
Re: A l'atenció del cap de l'àrea de Llengua i Universitats per Maria Lacueva Lorenz - Tuesday, 23 August 2016, 17:28
Re: A l'atenció del cap de l'àrea de Llengua i Universitats per Moisès Llopis - Tuesday, 23 August 2016, 17:48
Re: A l'atenció del cap de l'àrea de Llengua i Universitats per Andratx Badia Escolà - Tuesday, 23 August 2016, 19:47
Re: A l'atenció del cap de l'àrea de Llengua i Universitats per Josep-Anton Fernàndez - Tuesday, 23 August 2016, 18:29
Re: A l'atenció del cap de l'àrea de Llengua i Universitats per Pia Jardí Soler - Wednesday, 24 August 2016, 13:21