Glòria Estapé
Cursos de preacollida presencials i semipresencials per a estudiants erasmus
per Glòria Estapé - Monday, 13 March 2017, 12:46
 
L'IRL ofereix la possibilitat d'impartir cursos de preacollida en el cas que a la vostra universitat hi hagi estudiants que tinguin previst de participar en algun programa d’intercanvi universitari en una universitat de parla catalana. Aquests cursos són de 30 hores impartits de manera intensiva a aquests estudiants de manera presencial o semipresencial. L’objectiu és que els estudiants puguin adquirir unes nocions prèvies i bàsiques de llengua catalana i despertar-los l'interès vers el català per tal que un cop arribin a terres catalanes puguin continuar l'aprenentatge a les universitats. Si teniu l'oportunitat d'oferir-ne un, feu-m'ho saber per mitjà d'un correu electrònic.