Imatge Josep Vidal
El català, llengua d'Europa
per Josep Vidal - Tuesday, 5 April 2016, 18:28
 

Entre finals de març i principis d’abril, gràcies a la col·laboració entre l'Institut Ramon Llull i la Direcció General de Política Lingüística, el Centre de Ressources de Langues de la Universitat de Tolosa ha pogut mostrar l'exposició "El català, llengua d'Europa".

Aquesta exposició permet descobrir al nostre alumnat i a la resta d'estudiants universitaris la vitalitat de la llengua catalana en el marc de les llengües d’Europa. De la mateixa manera, "El català, llengua d'Europa" ofereix la possibilitat de conèixer quina és la força i presència del català en la nostra societat.

Esperem que tot plegat doni el seu fruit i ens ajudi a augmentar el nombre d’estudiants matriculats als estudis de català, atès que l’any vinent comptarem, finalment, amb el tercer any de la llicenciatura de català. Tot i que les xifres oficials ja ens són molt favorables hem augmentat un 51% pel que fa a alumnes en presencial; el que suposa un +105% respecte a la mitjana 2008/2015, cal seguir treballant i fent difusió de la nostra llengua i cultura per tal d’arribar al màxim nombre de públic possible.