Imatge Anna Tort
Juan Carlos Moreno Cabrera a la Université Rennes 2-Haute Bretagne
per Anna Tort - Friday, 18 March 2016, 10:12
 

Ahir el Dr. Juan Carlos Moreno Cabrera, catedràtic de lingüística general a la Universitat Autònoma de Madrid, va fer una conferència a la Université Rennes 2- Haute Bretagne, que va titular “El españolismo lingüístico”. Amb una xerrada contundent i amena sobre els mites de l’espanyolisme lingüístic (les virtuts del castellà primitiu, la conversió del castellà a l’espanyol, la dialectalització del castellà modern, l’espanyol com a llengua comuna, l’espanyol global, etc.), Moreno Cabrera es va saber posar el públic a la butxaca.

Els estudiants de català, així com altres estudiants i professors d’altres llicenciatures, van tenir l’oportunitat de gaudir d’una exposició lúcida, pedagògica i valenta sobre els perills de l’absolutisme lingüístic de l’Estat espanyol. Vam tenir l’ocasió de reflexionar plegats sobre l'ús polític dels conceptes de llengua i dialecte i sobre una ideologia, imperialista i mercantilista, que es basa en l’exaltació no innocent del concepte de llengua comuna i el menyspreu del concepte de llengua pròpia. Aquesta ideologia, centrada en la promoció d’una determinada llengua, crea un discurs de caràcter mitològic que intenta justificar la posició avantatjosa d’aquesta llengua des de criteris essencialistes: "hi ha llengües inherentment superiors i més dotades per esdevenir llengües de comunicació global".

L’acte va ser especialment interessant per als estudiants de català, la majoria d’ells futurs hispanistes, que van saber valorar l'obertura de mires del professor Moreno Cabrera. Els va donar eines per gestionar la pluralitat lingüística i arguments per no caure en el parany de la utilització ideològica de les llengües. Les seves paraules van ser molt clares en aquest sentit: el que costa car a l’Estat espanyol no és la diversitat lingüística, sinó la ignorància.