Imatge Carme Calduch Rios
Re: Cursos de preacollida presencials o semipresencials
per Carme Calduch Rios - Wednesday, 13 January 2016, 16:06
 

Hola Glòria, 

Quin és el mínim d'estudiants que hem de tenir perquè es puga oferir el curs? 

Gràcies,

Carme