Imatge Gemma Gil Costa
Fonologia del català
per Gemma Gil Costa - Wednesday, 7 October 2015, 13:52
 

Per si és del vostre interès, al Dipòsit Digital de la UB hi trobareu accessibles des d'avui els següents títols:

Lloret, Maria-Rosa (2011): La fonologia del català. Barcelona: Grup Promotor Santillana.

http://hdl.handle.net/2445/67057

Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa (1998): Fonologia catalana. Barcelona: Ariel.