Imatge Neus Crisol Milian
Universitat de Lleida: Convocatòria d'ajuts per a estudiants de màsters procedents de sistemes educatius estrangers - curs 15-16
per Neus Crisol Milian - Friday, 27 March 2015, 11:49
 

Fins el proper 10 de maig de 2015 és obert el termini de presentació de sol·licituds per cursar màsters universitaris a la Universitat de Lleida el curs acadèmic 2015-16.

Aquest programa té com a objectiu atorgar ajuts a estudiants procedents de sistemes educatius estrangers que vulguin cursar estudis de màster universitari a la Universitat de Lleida durant el curs 2015-16. 

Requisits:

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts estudiants de nou accés i de qualsevol nacionalitat que hagin obtingut una titulació oficial a qualsevol universitat estrangera.

Els candidats hauran de complir els següents requisits:

  • accedir al màster universitari amb una titulació universitària que no pertanyi al sistema universitari espanyol,

  • matricular-se dels crèdits corresponents al curs 2015-16 d'un programa de màster universitari de la UdL,

  • no ser beneficiaris, en la data de la sol·licitud, de cap altra beca o ajut de la UdL per cursar els estudis en què siguin pre-admesos.

Al pdf adjunt trobareu el llistat de màsters disponibles.

Més informació i formularis de sol·licitud aquí (en castellà i anglès)

Us agrairem que pugueu fer difusió d'aquesta convocatòria entre els vostres estudiants.

Font: Oficina de Relacions Internacionals (UdL)