Imatge Info Llengua
Informe 'Greuges contra la llengua catalana 2010-2013' disponible en línia
per Info Llengua - Wednesday, 18 February 2015, 16:13
 

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del Departament de Cultura ha publicat en línia la versió catalana i anglesa del resum de Greuges contra la llengua catalana 2010-2013. El document recull els incompliments de l’Estat espanyol de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM).

La publicació està extreta de l’informe previ 2013 que va elaborar la DGPL per avaluar el seguiment de la CELRoM per part de l’Estat Espanyol en relació amb la llengua catalana. Aquest text es va lliurar a l’Oficina de Llengües del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de l’Estat per a l’elaboració del IV Informe espanyol de seguiment de l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM).

L’informe final que l’Estat va trametre al Consell d’Europa omet les informacions sobre les polítiques lingüístiques de l’Estat adverses a la llengua catalana, tant a Catalunya com en els altres territoris de parla catalana, i exclou les crítiques a aquestes polítiques. Aquest fet ha motivat que la DGPL hagi lliurat, per primera vegada, l’informe previ complet al Comitè d’Experts del Consell d’Europa i hagi fet públics els Greuges contra la llengua catalana 2010-2013.

La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM) és un conveni internacional aprovat pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa el 25 de juny de 1992. Va entrar en vigor el 1998 i va ser ratificat el 2001 per l’Estat espanyol. Els estats on la Carta és vigent han d’enviar cada tres anys un informe sobre la seva aplicació.

Greuges contra la llengua catalana 2010-2013

Font: Direcció General de Política Lingüística