Glòria Estapé
Cursos de preacollida 2015
per Glòria Estapé - Wednesday, 11 February 2015, 12:29
 

Tots aquells que estigueu interessats a impartir un curs de preacollida a les vostres universitats, recordeu d'enviar-nos un correu electrònic (gestape@llull.cat) amb una previsió d'estudiants. En funció de les sol·licituds que arribin, n'estudiarem les possibilitats de dur-lo a terme.

Com sabeu, aquest curs s'adreça a estudiants de fora el domini lingüístic que participen en algun programa d'intercanvi universitari i tenen previst continuar o ampliar els seus estudis en una universitat de parla catalana.

Fa dos anys, l'IRL va endegar els cursos de preacollida semipresencials, cursos de 30 hores en què s’alterna la presencialitat a l’aula amb el professor (15 hores) i la feina autònoma de l’aprenent (15 hores). Enguany volem prioritzar aquesta nova tipologia a fi d’optimitzar els recursos de què disposem. Aquest nou curs inicial semipresencial té com a eina fonamental el curs de català en línia Parla.cat per tal de complementar l’aprenentatge de manera autònoma.