Imatge Neus Crisol Milian
CONVOCATÒRIA DE COMUNICACIONS
per Neus Crisol Milian - Thursday, 8 January 2015, 13:35
 

El Centre de Lingüística Comparada i Cognitivisme de la Universitat de Bucarest organitza el col·loqui internacional 'Llengües i cultures en contacte: el català i l’Europa d’avui. Diàlegs culturals mitjançant traduccions literàries', que tindrà lloc a Bucarest els dies 17 i 18 d’abril de 2015.

Dins l’espai cultural de la Unió Europea contemporània, la traducció – entesa no tan sols com la troba d’equivalents entre llengües sinó com un espai de contacte entre cultures que destaca la rellevància de la creació d’una relació positiva amb l’altre – juga un paper cada cop
més important. Paul Ricoeur fa palès el potencial polític i ètic de l’acte de traduir a Sur la traduction (2004), on veu en la traducció un model del paradigma polític i cultural de la futura Europa. En aquest context, les traduccions literàries esdevenen encara més rellevants
en el procés d’establir diàlegs entre cultures i de fer de mitjanceres en els intercanvis d’experiències socioculturals que poden contribuir a la construcció d’una societat en què la base d’una democràcia veritable sigui la cultura.
En aquest sentit, la política d’emancipació cultural de Catalunya constitueix un model digne de seguir a nivell europeu, encara més quan les activitats de promoció fomentades per l’Institut Ramon Llull i la Institució de les Lletres Catalanes han encoratjat durant els últims
decennis les traduccions de literatura catalana en altres llengües, així com d’altres llengües al català. S’han arribat a publicar estudis sobre aquestes traduccions, com el número especial de Translation Review (87, 1, 2013) titulat Catalan Literature and Translation. Amb tot, el paper específic de les traduccions literàries del i al català en la configuració de la identitat europea contemporània no ha estat suficientment explorat.

El col·loqui a què us convidem a participar es proposa analitzar diversos aspectes de les traduccions literàries del i al català, amb la intenció general d’investigar el model de promoció de la cultura catalana en la construcció d’una metaidentitat europea i en el foment
d’intercanvis culturals en la Unió Europea.

S’accepten presentacions de 20 minuts (seguides de 10 minuts de debat) que podrien sorgir de la resposta a una o més de les següents qüestions (sense limitar-s’hi necessàriament):


- Quin és el paper de les traduccions literàries en l’establiment de diàlegs reals entre cultures?
- Quina importància tenen aquests diàlegs en el procés de reescriptura de la història i de l’emancipació nacional a través de la cultura?
- Com pot extrapolar-se el model de promoció cultural català a altres cultures europees menys visibles (com puguin ser les de l’antic Est europeu)?
- Quins instruments a l’abast de traductors, editors i professors de català (i, per extensió, de segones llengües en general) poden contribuir a promoure la relació ètica amb l’altre com a base de la identitat europea?
- Com s’ha de definir el paper del traductor de literatura en tant que agent cultural?
- Quines dificultats de traducció plantegen determinats aspectes específics del text literari, com per exemple els culturemes?
- Quines propostes es poden anticipar a fi d’enriquir el marc teòric de la traducció i quins models d’anàlisi del text literari traduït recomaneu?
- Traducció: text literari vs. text tècnic i científic.

S’accepten comunicacions en català, anglès, espanyol i romanès.

Presidència honorífica Sanda REINHEIMER RÎPEANU (Universitat de Bucarest*)

Presidència Coman LUPU (Universitat de Bucarest*)

Comitè organitzador:

- Mioara Adelina ANGHELU?? (Universitat de Bucarest*)

- Oana-Dana BALA? (Universitat de Bucarest*)

- Maria-Sabina DRAGA ALEXANDRU (Universitat de Bucarest**)

- Joan LLINÀS SUAU (Institut Ramon Llull / Universitat de Bucarest*)

- Xavier MONTOLIU PAULI (Institució de les Lletres Catalanes, Generalitat de Catalunya)

*Departament de Lingüística Romànica, Llengües i Literatures Iberoromàniques i Italià

**Departament de Llengua i Literatura Anglesa

S’accepten propostes de comunicació fins al 20 de gener de 2015 mitjançant el formulari d’inscripció disponible a la pàgina del col·loqui.

La confirmació d’acceptació es comunicarà el dia 1 de febrer de 2015.

Taxa d’inscripció 200 RON / 50 € El pagament es realitzarà a l’inici del col·loqui.

Una selecció de les comunicacions es publicarà a les actes del col·loqui.

Més informació i Contacte

Font: Oana Balas (Universitat de Bucarest)