Imatge Info Llengua
Sol·licitud de comunicacions: VII Congrés de l'Associació Francesa de Catalanistes
per Info Llengua - Wednesday, 10 December 2014, 13:26
 

VII CONGRÉS DE L’ASSOCIACIÓ FRANCESA DE CATALANISTES (AFC)
Universitat de Perpinyà – Via Domitia
23-24 d’octubre del 2015

Temàtica : Catalunya (del) Nord com a cruïlla


El VII Congrés de l’AFC tindrà lloc a Perpinyà els dies 23 i 24 d’octubre del 2015. Segons el
costum de l’associació, pretén explorar un territori més dels Països Catalans o relacionat amb ells
(Lorient, 2011: la Bretanya; París Sorbona, 2013: les Illes Balears).


El territori nord-català té l’originalitat de ser alhora pont i marge, per la seva inclusió geopolítica
que indiscutiblement repercuteix en les seves modalitats lingüístiques i també en el futur de la
llengua i les reivindicacions «locals». Tant la realitat de la seva història com aquella de les
múltiples formes de comunicació han desenvolupat uns imaginaris que, més enllà de la frontera (o
més ben dit de les fronteres), es creuen amb la resta dels Països Catalans –Principat i Andorra– i
amb Occitània i França. Aprofitarem aquesta reflexió sobre la frontera tot i explorant-la,
metafòricament, en el camp de la traducció i sota les diverses formes que pugui presentar.

Data límit de proposta de comunicació : 15 de febrer del 2015

Envieu-les a les adreces següents :

lagarde@univ-perp.fr
berthelo@univ-perp.fr

Trobareu més informació en el pdf ajunt.