Imatge Info Llengua
Recerca en catalanística a Bretanya-Sud
per Info Llengua - Friday, 19 September 2014, 09:14
 

Ségolène Zingg: un exemple de rendabilitat de la recerca en catalanística a la Universitat de Bretanya-Sud

La Ségolène va començar a aprendre el català ara fa cinc anys quan es va matricular a la Universitat de Bretanya-Sud (Lorient) per fer un grau d’estudis hispànics. A més de les classes de català que va rebre a Lorient gràcies a la subvenció de l’Institut Ramon Llull, l’estada Erasmus que va fer a la Universitat Autònoma de Barcelona a nivell de grau, li va permetre adquirir un bon coneixement de la llengua catalana. Després de l’obtenció del grau, va continuar els estudis i va optar pel màster de recerca “Littératures et Langages” de la Universitat de Bretanya-Sud. Ja molt sensible a les qüestions relacionades amb les llengües « minoritàries », durant el primer curs de màster (2012-2013) es va anar orientant cap a l’estudi del català i el bretó i, aixi doncs, el seu treball de recerca s’intitulà “Le catalan et le breton: deux exemples de langues régionales à travers le temps et leur enseignement”. Veient però, que per dur a terme una reflexió científica calia delimitar el camp d’exploració, durant el segon curs de màster va decidir dedicar-se a l’estudi d’una de les dues llengües: el català, cosa que li donaria una especificitat des de la Bretanya estant. Arran de les meves classes de català i de lingüística, es va anar definint cap a la lexicologia catalana, raó per la qual vaig mirar d’encarrilar-la vers un àmbit atractiu i alhora d’actualitat: l’aspecte creador del llenguatge. 

Havent treballat jo mateixa amb la xarxa NEOXOC de l’Observatori de Neologia de l’IULA (Universitat Pompeu Fabra) que duu a terme la detecció de neologismes apareguts a la premsa virtual dels diversos territoris de llengua catalana, i sabent que aquesta xarxa necessitava reforçar la detecció de neologismes en el territori de la Catalunya del Nord, li vaig brindar l’oportunitat d’accedir a la plataforma de l’Observatori de Neologia, cosa que tot seguit va suscitar-li una gran curiositat científica. Atreta per la tasca de NEOXOC, vaig pensar que la Ségolène podria participar en aquesta xarxa per a la detecció de neologismes catalans en territori francès. Tot i les bases teòriques que jo li vaig anar transmetent durant el curs i les meves indicacions tècniques per a la detecció de neologismes, em va semblar que la millor manera de ser operativa era fent una estada, no virtual sinó física, a l’Observatori de Neologia. Sabent d’antuvi que una de les responsables NEOXOC, la professora Rosa Estopà, veia amb molt bons ulls la possible col•laboració de la Ségolène, vaig demanar al departament de màster de la Universitat de Bretanya-Sud si se li podia finançar el desplaçament a Barcelona. Com que el projecte s’inseria en el marc de recerca, la resposta va ser positiva i la Ségolène va poder anar a Barcelona.


Gràcies al finançament de la Universitat de Bretanya-Sud, va poder realitzar una estada d’una setmana sencera el mes de maig a la seu de l’Observatori de Neologia ubicat a l’IULA de la Universitat Pompeu Fabra. Durant aquella setmana, la Ségolène va ser acollida pels investigadors que treballen a l’Observatori de Neologia. Va rebre tota mena d’indicacions tècniques i a més va poder participar a un seminari dedicat a la detecció de neologismes. Aquells dies de formació i d’intercanvi li van servir per adquirir les bases teòriques i pràctiques en qüestions de detecció de neologismes. Tant és així que s’ha convertit en la col·laboradora principal de la xarxa NEOXOC per dur a terme la detecció de paraules noves dins del territori nordcatalà. Aquesta experiència li ha servit doncs també per realitzar el treball de final de màster que intitulat “Néologie lexicale du catalan en territoire français” i que va defensar brillantment el proppassat mes de juliol a Lorient.


Gràcies doncs a l’ajuda tant de la Universitat de Bretanya-Sud que li va donar l’oportunitat de desplaçar-se a Barcelona, com de la Universitat Pompeu Fabra que li va fer una molt bona acollida, la Ségolène s’ha engrescat amb la recerca. A resultes del seu bagatge científic (per ara encara força curt però molt intens), la xarxa NEOXOC li ha confiat la tasca de continuar la detecció de neologismes en la premsa virtual, cosa que podrà fer telemàticament des de la Bretanya. I a més, cosa no menys banal, ha decidit començar un doctorat al voltant de la neologia lèxica en llengua catalana a la Universitat de Bretanya-Sud, de la qual assumeixo la direcció amb la convicció que la Ségolène és capaç d’esdevenir un punntal de la catalanística a la Bretanya.

Article enviat per Immaculada Fàbregas i Alegret, Université de Bretagne-Sud (Lorient)