Andreu Bosch
Re: Cancel·lació Taller de sociolingüística 11.07 Universitat de Tübingen
per Andreu Bosch - Wednesday, 9 July 2014, 14:54
 
Malauradament ha mort el Prof. Dr. Peter Koch de la Universitat de Tübingen, eminent romanista. El nostre condol més afectuós. Andreu Bosch i Rodoreda Institut Ramon Llull