Imatge Maria Lacueva Lorenz
El col·loqui sobre l'ensenyament de cultura estrangera a Alemanya: un primer pas consistent i necessari
per Maria Lacueva Lorenz - Thursday, 26 June 2014, 12:46
 

 

El passat 9 de maig es va celebrar el primer curs de formació per al professorat de català a Alemanya. Organitzat pel lectorat de català i el Departament de Romàniques la Universitat del Sarre, juntament amb l'Institut Ramon Llull, va comptar amb la presència d'unes vint-i-cinc persones, totes elles docents de català o espanyol a universitats de parla alemanya. El tema que va centrar el col·loqui va ser "Cultura estrangera a l'aula: pràctiques, reptes i materials didàctics" i s'hi van presentar un total de nou comunicacions, elaborades tant pel professorat de català de la Xarxallull com pel professorat d'espanyol de la Universitat del Sarre.

L'intercanvi d'experiències, materials i idees va ser fluït al llarg del dia i va evidenciar que compartim una sèrie de problemàtiques específiques a l'hora de preparar i impartir els cursos de cultura i societat. En conseqüència, i malgrat la brevetat de l'acte i de tractar-se, només, d'un primer pas, es va despertar la consciència que les estratègies didàctiques que podrien ajudar a donar respostes a aquestes problemàtiques també haurien de ser compartides. Així ho ho va posar de relleu la catedràtica Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann, qui, juntament amb l'equip que integra la seua càtedra, va donar un gran suport a aquesta iniciativa.

A continuació podeu llegir els resums de les comunicacions sobre les quals vam poder dialogar. Actualment treballem per posar al vostre abast els Power Point que s'hi van presentar.

Experiencias en la clase de "Cultura y civilización" para estudiantes de grado y de profesorado en la carrera de Hispánicas de la Universidad del Sarre

Juan Pedro Rojas Pichardo, Universität des Saarlandes

Me gustaría compartir con el grupo mis breves experiencias en “Landeskunde” con estudiantes de español en la Facultad de Románicas de la Universidad del Sarre. Existe una tensión entre el horizonte de conocimientos que se plantea el docente y el sentido funcional del curso dentro de su carrera, para el alumno. Es una cuestión que todavía no veo resulta y de la que se habla muy poco. Espero que en el marco de este encuentro tengamos la ocasión de compartir experiencias y quizá entre todos encontrar caminos para una solución.

Les assignatures de cultura i societat (Landeskunde): especificitats, pràctiques i propostes

Dra. Maria Lacueva i Lorenz, Universität des Saarlandes/Universität Heidelberg

Durant els últims anys, els cursos de Landeskunde impartits a les universitats alemanyes estan patint uns canvis significatius a causa, principalment, de la posada en funcionament del sistema de Grau i Màster (BA i MA), ja que es demanen unes assignatures sobre cultura i societat de caràcter cada vegada més interdisciplinari. Paral·lelament, però, ens trobem amb un buit important de recursos didàctics específics per aquestes matèries i un temps limitat dins dels plans d'estudi. En aquesta ponència mirarem d'analitzar aquesta problemàtica des del punt de vista dels Estudis Catalans a Alemanya, tot tenint en compte els efectes que ha tingut en la nostra tasca docent la implantació de la Qualificació Complementària en Llengua i Cultura Catalanes, i mirarem de proposar algunes estratègies que ens ajuden a facilitar i millorar la nostra tasca docent.

La empatía como táctica y estrategia en la clase de lengua o de cultura extranjera

Roberto Cortés Hernandez, Universität des Saarlandes

La empatía es como el sentido común, se da por sentado que debería existir en cualquier actividad humana, sin embargo, muchas veces no es así. ¿Qué es la empatía? ¿Se puede aprender? ¿Para qué puede servir la empatía en un curso de lengua o cultura extranjera? ¿Debería incluirse en la formación a profesores? Brevemente trataré de dar respuesta a estas preguntas con ejemplos y consejos aplicables a nuestra vida diaria y sobre todo a nuestra labor docente.

Voler és poder: activitats culturals “low cost “ en temps de crisi

Montserrat Ruiz Ortigosa, Universität Frankfurt

Anna Subarroca Admetlla, Universität Mannheim/Universität Freiburg

"Voler és poder” ha estat i és la nostra màxima per organitzar activitats culturals en l'àmbit acadèmic, en un moment en què el finançament oficial ha estat retallat a tots els nivells, culturalment i laboral. Aquest context d'incertesa no ens ha fet perdre la il·lusió ni tampoc les ganes de fer la feina ben feta. Per això pensem que: qui vol, pot. Aquesta idea ha estat l'empenta inicial i el fil conductor de les activitats organitzades (Trobada, excursions i gires), ja que hem planificat i activat una sèrie d'estratègies (el treball en equip, col·laboradors, publicitat, noves tecnologies, la distribució en la xarxa) que ens han permès organitzar i oferir programes de bona qualitat que han despertat l'interès del públic, universitari i en general. Amb aquesta comunicació volem explicar com aconseguir organitzar activitats amb un pressupost molt baix i quines han estat les estratègies emprades per poder obtenir un bon resultat i una resposta positiva per part del públic.

Cultura y lingüística: estrategias didácticas para la motivación del alumnado en la asignatura "El español en América"

Julia Montemayor Gracia, Universität des Saarlandes

Partiendo de la presentación de los contenidos básicos que se tratan en la asignatura 'El español en América' nos enfocaremos en esta ponencia en las dificultades relacionadas con la heterogeneidad del alumnado de esta clase: el nivel de idioma, de experiencias interculturales y de motivación diferentes complican la planeación y la organización de la clase. Al combinar temas culturales y temas lingüísticos, esbozaré que el uso de materiales auténticos en el aula puede fungir como estrategia para aumentar el interés de los estudiantes. El tema de la política lingüística en México nos sirve de ejemplo para demostrar cómo podemos aprovechar la unión de realidades hispanoamericanas y fenómenos lingüísticos.

Cultura, cine y literatura en la clases de ELE: experiencias y retos

Vanesa Longo López, Universität des Saarlandes

La enseñanza de los cursos de cultura y sociedad en el aula de ELE siempre ha sido un reto, no sólo por la falta de materiales didácticos de apoyo, sino también por la necesidad de motivar al alumnado. A partir de mi experiencia como docente en el Sprachenzentrum de la Universidad del Sarre, donde he impartido diferentes asignaturas relacionadas con el cine, la literatura y la cultura hispánica para estudiantes de nivel C1, me gustaría compartir tanto los temarios, los materiales que he utilizado como las problematicas surgidas y las estrategias a las que he recurrido para intentar superarlas.

Setze jutges - embarbussaments i cançons a la classe de llengua i cultura de CLE

Dra. Lenke Kovács, Universität Bremen

Els embarbussaments i les cançons tenen una gran utilitat per a l’ensenyament de les llengües estrangeres. Treballar amb aquesta tipologia de textos a l’aula no tan sols permet gaudir de l’aspecte lúdic de la llengua sinó que també serveix per a tractar aspectes culturals i per millorar la competència lingüística de l’alumnat. En la present comunicació volem il·lustrar diferents maneres d’utilitzar embarbussaments i cançons a la classe de llengua i cultura de CLE. Els exemples que aportarem els hem posat en pràctica a la Universitat de Bremen amb estudiants del nivell A2 del MCERL.

Cuina catalana: de la tradició a la creativitat

Dra. Gemma Bernadó Ferrer, Universität Tübingen

En aquesta comunicació presentarem les possibilitats didàctiques del curs de Landeskunde 'Cuina catalana: de la tradició a la creativitat'. Aquest curs pretén introduir l’alumnat en el món de la cuina catalana a través d’un enfocament multidisciplinari. La literatura hi té un paper preponderant ja que, des que el s. XIV s'escriu el 'Libre de Sent Soví' fins el s. XX, amb autors com Josep Pla i Manuel Vázquez Montalbán, les obres sobre cuina s’han anat succeint en la literatura en llengua catalana. A més, també ens aproparem al fenomen culinari des d’altres disciplines: a través dels productes gastronòmics emprats, repassarem la geografia catalana; a través de l’anàlisi dels espais, farem una incursió a l’arquitectura; a través del menjar com a símbol en les festes tradicionals, tocarem l’antropologia... El curs seguirà una orientació diacrònica, des de l’època medieval fins arribar a la cuina d’autor contemporània, en la qual ens detindrem especialment. Així mateix, aprofitarem per fer un repàs dels recursos didàctics i per fer un balanç de la primera edició del curs, tot aportant autocrítiques i propostes de millora.

La integració de cultura en la classe de L2 com a eina per a la incentivació de les competències orals i la mediació lingüística

Òscar Bernaus Griñó, Universität Leipzig

La mediació lingüística és una competència que cada cop està prenent més atenció en l'ensenyament de segones llengües. A partir de l'experiència a la Universitat de Leipzig, en què l'aprenentatge de la llengua està unit intrínsecament amb el de la cultura i la traducció, pretenem d'aprofundir en l'adequació d'aquesta integració així com en la mostra pràctica d'estratègies que es poden importar a altres contextos d'ensenyament no necessàriament vinculats amb el de la formació de futurs traductors.