Imatge Joan Llinàs Suau
Nou traductor jurat de català a Romania
per Joan Llinàs Suau - Thursday, 19 June 2014, 16:24
 

Stoenescu Matei-Alexandru, estudiant que l'any passat es llicencià en Filologia Catalana (Especialitat A: Italià), és la incorporació núm. 12 al llistat de traductors jurats que existeixen a Romania (http://www.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/Listapersoanelorautorizate/Interpretisitraducatoriautorizati/tabid/129/Default.aspx), únics autoritzats pel Ministeri de Justícia romanès a traduir documents i realitzar tasques d'interpretació en català i romanès legalment. Tots ells varen acabar la llicenciatura en Filologia Catalana a la Universitat de Bucarest, on funciona el lectorat de la Xarxa Llull a Romania.

(Nota: l'enllaç porta al llistat general de traductors autoritzats; per veure els de català, copieu "catalan?" així, amb diacrític a l'última "a", a la casella "Limbi" i cliqueu on diu "Caut?").