Imatge Neus Crisol Milian
CONVOCATÒRIA DE COMUNICACIONS - Congrés AILLC
per Neus Crisol Milian - Monday, 2 June 2014, 17:34
 

El XVII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes tindrà lloc a València, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, del 7 al 10 de juliol de l’any 2015.

Temes del Col·loqui

Per acord de la Junta de Govern de l’AILLC, reunida a Barcelona el 16 de gener de 2014, s’estableixen com a temes del XVII Col·loqui els següents:

1. Cultura i llengua dels segles XV al XVIII. Inclourà una sessió temàtica específica dedicada a: «Recepció, adaptació i traducció en la prosa del segle XV».

2. Cent anys de literatura catalana: 1859-1959. Inclourà una sessió temàtica específica dedicada a: «Poètiques de la ironia en la literatura dels anys 20 i 30».

3. Multilingüisme i interculturalitat. Inclourà una sessió temàtica específica dedicada a: «Ideologies lingüístiques, usos comunicatius i estructures formals».

4. De la paraula viva a la paraula digital. Inclourà una sessió temàtica específica dedicada a: «Discurs ‘verbal’ i multimodalitat: oral / escrit / digital».

Tots els membres de l’AILLC poden presentar comunicacions de 20 minuts de durada sobre els temes i les sessions específiques proposades. Els qui encara no en siguen membres poden fer-se’n adreçant una sol·licitud d’ingrés a l’AILLC, avalada amb la firma de dos membres, a: AILLC, carrer del Carme 47, 08001 - Barcelona (aillc@iec.cat). Els qui decidiran presentar una comunicació n’hauran de trametre un resum (d’una llargada màxima de cinc-centes paraules) al Comitè Organitzador abans del 16 de gener de 2015 a través de la plataforma web del XVII Col·loqui (http://ocs.uv.es/index.php/AILLC/AILLC2015/index). En aquest resum s’especificarà l’interès del tema escollit, com també l’objectiu, la metodologia i, si escau, les conclusions de la comunicació. El Comitè decidirà sobre l’admissió de les comunicacions i ho notificarà als autors durant el febrer de 2015.