Alfons Gregori
Identitat nacional i de gènere a Poznan
per Alfons Gregori i Gomis - Friday, 9 May 2014, 23:28
 

Dimecres 7 i divendres 9 de maig les professores de la Universitat Rovira i Virgili Montserrat Palau (Filologia Catalana) i Montserrat Duch (Història Contemporània) han impartit a la Universitat Adam Mickiewicz de Poznan un seguit de conferències en espanyol i en català sobre la identitat nacional i de gènere, especialment en relació en l'àmbit dels Països Catalans. L'estada, que ha estat possible gràcies al programa Erasmus + d'intercanvi docent amb la URV, ha resultat un èxit pel vitalisme contagiós i les convincents argumentacions de les conferenciants, que ha captivat els nombrosos estudiants assistents a la majoria de sessions. Cal dir que la presentació de les convidades en les xerrades català va anar a càrrec de Rosa Ferrer, estudianta en pràctiques de didàctica del català de la UAB.