Imatge Maria Lacueva Lorenz
ULTURA ESTRANGERA A L'AULA: PRÀCTIQUES, REPTES I MATERIALS DIDÀCTICS
per Maria Lacueva Lorenz - Thursday, 8 May 2014, 18:54
 

Demà tindrà lloc el primer el curs de formació per al professorat de català que s'organitza a Alemanya. El col·loqui ha estat organitzat per la Universitat de Saarland amb la col·laboració de l'Institut Ramon Llull, i gira al voltant del tema "CULTURA ESTRANGERA A L'AULA: PRÀCTIQUES, REPTES I MATERIALS DIDÀCTICS". Hi participaran tretze docents de català, i s'hi presentaran un total de nou ponències, proposades tant per docents del Departament de Romàniques d'aquesta universitat com d'alguns lectors.

L'objectiu del col·loqui és doble: d'una banda, reflexionar col·lectivament sobre la nostra experiència docent en tant que professorat de cultura catalana i de CLE i, de l'altra, intercanviar informacions amb el professorat d'altres llengües i cultures romàniques a Alemanya.

Pensem que la reflexió sobre aquesta temàtica pot resultar útil i enriquidora tant per al cos docent dedicat a l'ensenyament d'estudis catalans com per al d'altres llengües i cultures romàniques, ja que tothom ens trobem en la cruïlla d'aquestes dues variables:

1. Un alumnat universitari alemany de cultura estrangera relativament uniforme:
     a) és adult i universitari i, per tant, amb cert nivell de cultura general, però no té la majoria dels referents culturals, històrics, etc. dels nadius de la cultura ensenyada
     b) presenta un nivell de llengua limitat (entre un B1 i un B2)
2. Un professorat que ha de treballar amb:
    a) un nombre relativament reduït d'hores de dedicació (cursos de 30 hores)
     b) una manca considerable de recursos didàctics adreçats a cobrir les necessitats específiques del nostre alumnat
  c) la necessitat d'oferir uns cursos cada vegada més interdisciplinaris, sobretot per les exigències programàtiques del Grau (Bachelor)


Les tres línies temàtiques que vertebraran el col·loqui són:

         - Pràctiques a l'aula: programes, enfocaments, activitats, etc.
     - Materials i recursos didàctics: bibliografia, recursos en línia, desenvolupament de materials propis, etc.
     - Llengua i cultura, cultura i llengua: estratègies per incloure aspectes culturals en la classe de llengua i per millorar la competència lingüística en la classe de cultura