Imatge Info Llengua
Cloenda del IV Simposi Internacional sobre l'Ensenyament del Català amb la participació del professorat de la Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior
per Info Llengua - Tuesday, 8 April 2014, 10:14
 

Aquest darrer dissabte s'ha clausurat el IV Simposi Internacional sobre Ensenyament de Català, celebrat a la Universitat de Vic els dies 4 i 5 d’abril amb una nombrosa participació del professorat de la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior. També hi han pres part docents i professionals de l’ensenyament de la llengua catalana dels àmbits de l’educació primària i secundària, d’adults i universitari. Han estat dos dies que s’han organitzat amb més de vint hores intensives repartides en cinc sessions plenàries, una taula rodona i més de cent comunicacions.

Aquesta trobada ha servit per posar en relació professorat i professionals de la llengua catalana implicats en la qualitat de l’ensenyament de la llengua els quals han tingut l’oportunitat d’intercanviar novetats i experiències. Per altra banda, les taules rodones i sessions plenàries han fet una referència especial als actuals canvis en l’ensenyament de llengües estrangeres i en l’estructuració dels plans d’ensenyament integrat de llengües per a l’assoliment d’una immersió lingüística òptima en una societat multilingüe. Així mateix, les comunicacions s’han estructurat en quatre eixos: llengua, cultura, societat i polítiques educatives; didàctica de la llengua; adquisició i aprenentatge de llengües, i formació del professorat.

La participació del nostre professorat, que ha participat amb més de quinze comunicacions en el segon i tercer eix, majoritàriament, ha servit per valorar la feina del professorat de català a l’exterior i posar de relleu el bon nivell de les propostes presentades des d’Alemanya, Anglaterra, els Estats Units, l’Estat espanyol, Finlàndia, França, Itàlia, Rússia i Sèrbia. Més endavant, es publicaran les actes del simposi, en les quals s'hi inclouran totes les comuniacions i sessions plenàries a més de les conclusions.

Finalment, volem agrair  amb aquesta petita nota la col·laboració i participació entusiasta del nostre professorat: els bons resultats obtinguts en són una mostra de la qualitat i de la seva predisposició per aprendre i formar-se cada dia.   

Anna Brasas. "'A caçar bolets!'. Aprofitament de les semblances culturals per a la millora del ritme d'aprenentatge i l'augment de la motivació de l’alumnat fora del domini lingüístic."

Annabel Gràcia. "El procés d'aprenentatge del català a l'Estat espanyol. El cas dels estudiants de Granada."

Carme Calduch. "El treball dels temps verbals en català a través de tasques de traducció i reflexió metalingüística: un treball integrat de literatura, gramàtica i traducció per a l’ensenyament del català a l’exterior."

Carsten Sinner i Òscar Bernaus. "La realitat lingüística i sociolingüística a la classe de català com a L2."

Carsten Sinner i Òscar Bernaus. "La traducció com a eina d’aprenentatge d’una L2."

Elsa Úbeda. "Una perspectiva ecològica de l’aula de Català com a llengua estrangera: practiques discursives a l’aula de CLE."

Ester Pou i Laura Vilardell. "La traducció i la literatura: una proposta didàctica integrada a l’aula de CLE."

Imma Martí Esteve. "L’ensenyament de CLE dins l’Espai Europeu d’Educació Superior: la Qualificació Complementària en llengua i cultura catalanes."

Joan Mut. Katalaani Helsingissä. "Experiències i reflexions d'un lector novell a Finlàndia."

Jon Landa. "Bloc de notes: l'ús de la música (pop i actual) a l'aula de CLE."

Jordina Sala. "L'ús de les xarxes socials com a eina fonamental per a la integració de continguts a l'aula de català com a llengua estrangera."

Laia Darder. "La sociolingüística com a porta d'entrada a l'aprenentatge de la llengua i cultura catalanes."

Maria Lacueva. "Els cursos de cultura i societat a les universitats de l'exterior: especificitats, pràctiques i propostes."

Montserrat Casacuberta. "Gestionar un conflicte polític internacional en grup: una proposta de llengua, cultura i societat per a l'aula de Català Llengua Estrangera."

Montserrat Ruiz. "Catalunya sense maquillatge: llegir, comprendre i esbrinar la literatura catalana contemporània en el marc dels estudis de català com a llengua estrangera." 

Pau Bori. "Les cultures estrangeres en els llibres de text de català per a no catalanoparlants adults."

Nota redactada de forma conjunta per Ignasi Massaguer i Marina López Planella