Alfons Gregori
Re: Articles a la revista Núvol
per Alfons Gregori i Gomis - Tuesday, 11 February 2014, 17:45
 

Aprofitant l'avinentesa que des de la plataforma se'ns convida a debatre aquests articles, que heu penjat amb molt bon criteri, faré un breu afegitó des de la perspectiva dels lectorats.

La filologia ha estat i és la base sobre la qual s'han anat creant (i tancant, a vegades) molts lectorats de llengua catalana. La filologia de llengües estrangeres requeria un coneixement d'aquestes llengües per després aprofundir-hi, i per tant calia lectorats amb nadius o especialistes de qualitat. Això és obvi. Ara bé, en força països les filologies s'estan desinflant, ja que han perdut competitivitat davant d'ensenyaments més adaptats als miratges occidentals, alhora que s'han anat maquillant amb títols de carreres a vegades pintorescos - no tant pel títol mateix, sinó perquè no s'hi ha produït cap canvi substancial de matèries que justifiqui el canvi.

La via que proposen els articles penjats resulta molt interessant i segurament positiva per a la difusió de la llengua, la cultura i la literatura dels Països Catalans. Cal ser conscients, però, que aquesta via va força més enllà de la transmissió dels elements culturals com a peces patrimonials, transmissió que es fa sovint (en ensenyaments de moltes cultures) de manera acrítica i hagiogràfica.  En tot cas, aquesta via en les universitats dels PPCC o dels països de l'Est (que són les realitats que més o menys conec) requeriria una transformació de continguts, un reciclatge de professorat i una modificació de plantejaments que resultaria impensable de dur a terme en menys de 20 anys, i això sent optimistes: sols una universitat com la UOC o les anglosaxones s'ho poden permetre, i sempre és un risc.

La pregunta és: i els lectorats, què? Hem de continuar focalitzant en la llengua i en els exàmens internacionals? O hem de començar a construir ponts de debò amb els estudis culturals, entesos de la manera que es presenten en els tres articles? Jo crec que caldria reflexionar-hi, encara que sigui una estona...