Imatge Imma Martí Esteve
24è Co?loqui Germano-Català: "Cultures en contacte" - Convocatòria de comunicacions
per Imma Martí Esteve - Sunday, 10 November 2013, 22:59
 

CONVOCATÒRIA DE COMUNICACIONS

24è Col.loqui Germano-Català

Universitat del Ruhr de Bochum, 17 – 19.09.2014

Cultures en Contacte

El 24è Col.loqui Germano-Català tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de setembre de 2014 a la Universitat del Ruhr de Bochum, a la Conca del Ruhr – una regió considerada avui gresol de cultures pels gairebé dos-cents anys d’història com a receptora d’emigrants. L’intercanvi amb altres llengües i cultures és una constant en la història dels Països Catalans i no per motius geogràfics exclusivament. D’aquí que el contacte cultural vol ser el leitmotiv del Col.loqui. ‚Cultures en contacte‘ comprèn no solament el contacte i l’intercanvi entre nacionalitats i llengües, sinó també el punt d‘intersecció entre diferents cultures del saber i cultures textuals. El resultat és una multiplicitat de premisses possibles per explorar les àrees temàtiques de cadascuna de les seccions: conceptes com transcodificació, aculturació, transferència cultural i com­paració cultural són alguns dels exemples de la diversitat de formes per abastar el fenòmen universal del contacte cultural – l’estímul fonamental per a la innovació cultural i lingüística.

 Les seccions examinen el tema de les ‚Cultures en contacte‘ des de diferents perspectives:

 - La secció „Els catalans i Llatinoamèrica“ analitza el contacte cultural transatlàntic des del descobriment  de Llatinoamèrica (les narracions dels conquistadors, eclesiàtics i exploradors) fins a l’actualitat (textos de ficció i literatura de viatges).

 - La secció „Formació, organització i transmissió del saber a l’Edat mitjana i al Renaixement“ es vol dedicar al contacte entre diferents cultures del saber i cultures textuals. En el punt de mira hi ha el pas de la cultura del saber en llatí a l’expressada en llengua vernacla i les conseqüències d’aquest canvi per a la llengua i les formes de divulgació del saber.

 - La secció „Fraseologia contrastiva“ considera el contrast lingüístic entre el català i l’alemany com a oportunitat per copsar millor les regularitats i peculiaritats d’aquestes llengües en aquesta àrea. A més, aquesta secció vol tractar els problemes sorgits de la traducció d’una llengua a l’altra.

 -També pel que fa al contacte entre llegües – i concretament en com aquest es manifesta enl’ensenyament de llengües estrangeres – s’organitzarà un taller de didàctica sobre el tema de la „Mediació lingüística“. El taller pretén oferir als interessats l’oportunitat d’intercanvi i d’anàlisi d’exemples pràctics; les ponències queden excloses d’aquesta secció.

 Us animem a participar a la trobada i presentar les vostres propostes de comunicació amb un resum de 500-1500 caràcters amb espais i una breu bibliografia fins al 15 de gener de 2014 als coordinadors de les respectives seccions.

Per més informació podeu consultar la web http://www.katalanistik.de/cat/colloqui-germano-catala/24-bochum-2014/