Andreu Bosch
Publicat el darrer número del Journal of Iberian and Latin American Studies
per Andreu Bosch - Wednesday, 18 September 2013, 13:14
 

Tesserae

Abans de l'estiu va aparèixer el vol. 18 (núms. 2-3) de la revista acadèmica Tesserae. Journal of Iberian and Latin American Studies dirigida per Jordi Larios (QMUL) i Montserrat Lunati (Cardiff University) i publicada per Routledge, corresponent al semestre d'agost/desembre de 2012 (ISSN 1470-1847).

Aquest número especial està dedicat als "Discursos sobre la malaltia a la cultura catalana" (Narratives of illness in Catalan culture), amb les contribucions d'excel·lents especialistes sobre la matèria que van participar el juny de 2010 en el congrés amb títol homònim organitzat pel Centre for Catalan Studies de Queen Mary, University of London dirigit per Jordi Larios, amb el suport de l'Institut Ramon Llull: Brad Epps (Cambridge University i Harvard University), amb "The entanglement of meaning: illness, literary history, and morality in four Catalan novels", article centrat en l'anàlisi de La bogeria (1899) de Narcís Oller, Camí de llum. Narracions d'un crepuscle (1909) de Miquel de Palol, El mar (1958) de Blai Bonet i Tallats de lluna (2000) de Maria-Antònia Oliver; Jordi Cornellà-Detrell (Bangor University), amb l'article "Quan el metge és la malaltia: higiene, neurastènia i sífilis a la 'trilogia femenina' de Carles Soldevila"; Josep-Anton Fernàndez (UOC), amb "'I don't come from the past, I come from now': AIDS and temporality in three Catalan texts"; María Dolores Jiménez-Blanco (UCM), amb l'article "Another beauty: representations of illness in Catalan art at the turn of the twentieth century"; Montserrat Lunati (Cardiff University), amb l'estudi "'Chasing your own ambulance?': personal and pilitical spaces in narratives of illness in contemporary Catalan culture"; Mercè Picornell (UIB), amb "La patologització de la diferència: discursos amb discapacitat i control social a l'obra de Joan B. Mengual"; Margalida Pons (UIB), amb l'article "Càp a una poètica terminal: experimentació, diagnosi i malalts imaginaris en la literatura catalana recent"; i Ryan Proust (Cardiff University), amb "Critical condition: Alzheimer's and identity in Carla Subirana's Nedar (2008)".