Imatge Neus Crisol Milian
Màster universitari d'Estudis Catalans (UOC)
per Neus Crisol Milian - Monday, 29 July 2013, 11:50
 

Tal com us vam avançar a les JIPC, us fem arribar informació del Màster universitari d'Estudis Catalans de la UOC.

La Universitat Oberta de Catalunya ofereix a partir d’octubre de 2013 el nou Màster Universitari en Estudis Catalans, que permet assolir una comprensió àmplia i rigorosa de la cultura catalana a partir de la pluralitat de les seves manifestacions. El màster equipa els estudiants amb les eines intel·lectuals necessàries per analitzar la cultura catalana (llengua, literatura, teatre i dansa, cinema, art, esport, cultura popular...) des d’una perspectiva crítica i interdisciplinària.

Aquest programa ajuda els estudiants a connectar la cultura catalana amb els grans debats internacionals en les humanitats i les ciències socials, des d’un enfocament interdisciplinari i amb un èmfasi en la contemporaneïtat. El màster presenta la cultura catalana com un estudi de cas alhora singular i universalitzable per comprendre com es construeixen les identitats en el món actual. Així doncs, els continguts del màster s'articulen entorn de tres grans temes: la identitat (que permet abordar fenòmens col·lectius com la nació o la classe social), el territori i el paisatge (que fan possible estudiar els fonaments materials i històrics de la cultura catalana) i el cos (que dóna peu a plantejar preguntes sobre la producció de la subjectivitat amb relació a tots els aspectes de la cultura que s'ancoren en l’experiència i l’ús del cos humà).
El màster d'Estudis catalans està concebut com un “espai de circulació” d’idees i de persones que permet connectar els nostres estudiants, el personal docent i la mateixa UOC amb investigadors de tot el món i amb els agents del camp cultural català, com ara els productors d’arts escèniques, editors, creadors i generadors de continguts, artistes i intel·lectuals, mitjans de comunicació, programadors i planificadors culturals, conservadors i museòlegs, educadors socials, i professionals en els camps del turisme cultural, la publicitat, el màrqueting i l’antropologia social i cultural.


El màster consta de 60 crèdits ECTS, s’ofereix en línia mitjançant el Campus Virtual de la UOC, i capacita per emprendre els estudis de doctorat. El màster compta amb la verificació acadèmica de l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Més informació al fitxer adjunt i aquí.