Imatge Ignasi Massaguer
Màsters formació professorat de català com a llengua estrangera CLE
per Ignasi Massaguer - Thursday, 11 July 2013, 16:08
 

Els responsables del Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic (UAB) i del Màster de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes (UB/UVIC) voldrien comptar en els seus programes docents i de pràctiques amb la participació de professorat i exporfessorat amb experiència en docència de llengua i cultura catalanes en universitats de l’exterior. Les persones interessades poden contactar-hi per mitjà de les adreces següents:

 - Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic (UAB). Albert Branchadell (Albert.Branchadell@uab.cat)

 - Màster de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes (UB/UVIC). Glòria Bordons (gbordons@ub.edu)