Imatge Joan Llinàs Suau
Publicació: "Gramàtica Catalana" a la Universitat de Bucarest
per Joan Llinàs Suau - Thursday, 11 July 2013, 07:16
 

Al llarg del present curs acadèmic els estudiants de català (i qualsevol altre/a interessat/-ada, naturalment) de la Universitat de Bucarest han tingut a la seva disposició la Gramàtica Catalana publicada a l'editorial de la Universitat. Realitzada per la Dra. Oana Balas i els lectors de català sota la coordinació del professor Dr. Coman Lupu, respon a la necessitat de posar a l'abast dels estudiants un material de suport tant per a les classes pràctiques com per als diferents cursos teòrics.

Estructurada en 10 capítols, el primer és redactat només en romanès (Fonetica si fonologie) i el segon (L'article) en romanès i català a fi d'oferir una eina eficient per a l'estudi individual. La resta, en català, destaquen per l'abundor d'exemples, que apareixen amb la seva traducció al romanès i que es va mirar que no superessin un nivell B1 de llengua. Completen l'obra 4 apèndixs de caire més pràctic, com per exemple diferents maneres d'expressar la quantitat o quadres amb verbs irregulars conjugats.

Naturalment l'obra no pretèn ser exhaustiva i busca resultar útil a l'usuari romanès; és per això que s'hi aplica una perspectiva contrastiva de manera que s'hi destaquen a cada apartat les principals divergències amb la L1 dels usuaris (enllaç: http://topub.unibuc.ro/coman-lupu-coord-gramatica-catalana/).