Imatge Òscar Bernaus
Els sons del català a Leipzig i Berlin (FU)
per Òscar Bernaus - Friday, 28 June 2013, 18:30
 

1a parada: Leipzig

El passat dilluns 24 de juny vam tenir el privilegi de poder aprendre i practicar la fonètica del català de la mà d’una professora de la Universitat de Barcelona, que treballa en el projecte “Els sons del català” iniciat fa anys, entre d’altres, pel Prof. Joan Solà.

La professora Maria Cabrera ens va explicar fil per randa en què consisteix aquest projecte, quines utilitats se’n poden treure per a les classes de català i va oferir-nos una bona colla d’exercicis per no només aprendre i practicar la fonètica del català, sinó també per poder percebre la procedència dels parlants partint de les realitzacions fonològiques.

L’activitat va ser finançada molt amablement per l’Institut Ramon Llull i va ser coordinada amb el lectorat de català del Departament de Filologia Romànica de la Freie Universität de Berlín.

(Notícia enviada per Òscar Bernaus Griñó, Leipzig)

2a parada: Berlín (FU)

El 26 de juny va tenir lloc a la Universitat Lliure de Berlín la xerrada „Els sons del català: descripció del projecte i taller de fonètica“, organitzada conjuntament entre el Lectorat de Català i el catedràtic de l’Insitut de Romanística Uli Reich. La professora Maria Cabrera, de la Universitat de Barcelona, va presentar el web que està ideat com a eina per a la facilitació de l’aprenentatge de la fonètica i va fer referència a aspectes molt interessants d’utilització tant per al professor de català com a l’alumne autònom que pot treballar aquesta disciplina de manera autodidacta. A continuació, va presentar de manera contrastiva el vocalisme de l’espanyol i el català fent-ne matisos dialectals i finalment va fixar-se en els aspectes més rellevants del consonantisme. Al final, els alumnes van formular-li preguntes sobre alguns fonemes concrets i la professora Cabrera va donar-los consells molt útils per a la pronunciació de les consonants més difícils.

(Notícia enviada per Montserrat Domingo i Caballol, FU Berlín)