Imatge Noemí Tortosa Corbí
Ecologia lingüística a la universitat de Bolonya
per Noemí Tortosa Corbí - Friday, 15 March 2013, 18:58
 

Què és una llengua? La competència lingüística és un element valorat socialment? La nostra visió del món depén de la llengua que usem? Les llengües desapareixen per raons exclusivament lingüístiques? La substitució lingüística és un procés irreversible?  Són algunes de les preguntes «(im)pertinents» que el professor de sociolingüística catalana de la universitat d’Alacant, Antoni Mas i Miralles, plantejava durant el seminari sobre Ecolingüística celebrat a la universitat de Bolonya els passats dimarts 12 i dimecres 13 de març.

A partir de la idea de la diversitat lingüística com a càstig representada per la torre de Babel al Gènesi, el professor Mas va dedicar la primera sessió a analitzar la diversitat i la distribució de les llengües arreu del món (6912 segons Etnologue) i més concretament, la composició lingüística dels estats europeus, parant especial atenció a la realitat dels estats espanyol i italià.

La segona sessió es va centrar en l’Ecolingüística, concepte introduït per Hauguen l’any 1972 que extrapola la ideologia ecologista a la lingüística. Als tròpics, on es concentra entre el 70 i el 90% de la biodiversitat mundial, viuen els pobles indígenes (4% de la població mundial) que preserven el 65% de les llengües del món. L’ Ecolingüística defensa la diversitat i proposa la planificació de la igualtat lingüística davant l’intent uniformitzador del sistema capitalista.

El seminari del professor Antoni Mas, a banda de trencar prejudicis i crear consciència del desequilibri lingüístic mundial, on només 100 llengües de les 6912 són oficials, volia convidar a la reflexió i oferir propostes viables, basades en el respecte i la igualtat, per a preservar aquest patrimoni lingüístic imprescindible i irreemplaçable.