Marina Massaguer
Presentació sobre la llengua dels gitanos catalans a la Universitat d'Oxford
per Marina Massaguer - Thursday, 21 February 2013, 22:09
 

Aquest dijous, 21 de febrer, la Universitat d’Oxford ha acollit la presentació del paper “The use and the role of Catalan in the Roma community of Tarragona’s old quarter” en el marc dels seminaris que cada curs organitza el Departament de Lingüística Romànica. Ha anat a càrrec de la lectora de català en aquesta universitat, Marina Massaguer Comes, que ha exposat la seva recerca sobre els usos i les actituds lingüístiques dels adolescents gitanos del nucli antic de Tarragona pel que fa al català, a l’espanyol i al caló tarragoní, la parla pròpia dels gitanos catalans d’aquesta ciutat. En acabar la sessió, els assistents han fet preguntes per ampliar diversos aspectes exposats durant la presentació i han mostrat interès per aquesta qüestió, poc estudiada de moment en el camp de la lingüística romànica.The use and the role of Catalan in the Roma community of Tarragona's old quarter

 
Re: Presentació sobre la llengua dels gitanos catalans a la Universitat d'Oxford per Alfons Gregori i Gomis - Friday, 22 February 2013, 07:06
Re: Presentació sobre la llengua dels gitanos catalans a la Universitat d'Oxford per Marina Massaguer - Friday, 22 February 2013, 16:52