Imatge Ignasi Massaguer
Diccionari de dubtes del català oral (DDCOR)
per Ignasi Massaguer - Monday, 18 February 2013, 08:39
 

El Diccionari de dubtes del català oral (DDCOR) és el diccionari digitalitzat, sonor, de l’estàndard oral de la llengua catalana. Conté més de 2.600 entrades, la pronúncia de les quals es pot consultar en les principals varietats del català: el català central, el mallorquí i el rossellonès (bloc oriental), i el català nord-occidental i el valencià (bloc occidental). Cada entrada inclou l’exemple de la pronunciació recomanada en cadascuna d’aquestes varietats i també la norma ortoèpica, a més d’altres remarques.

 

Per a la realització del DDCOR, els autors s’han basat sobretot en les institucions normatives oficials: l’Institut d’Estudis Catalans i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. En són les fonts principals la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana I. Fonètica (IEC, 1990) i el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (AVL, 2006). També s’han tingut en compte altres obres divulgatives com ara el Diccionari de pronunciació en català, d’Albert Rico i David Paloma, i el Llibre d’estil per als mitjans audiovisuals en valencià, editat per la mateixa acadèmia valenciana.

 

La novetat que suposa el DDCOR es basa, en primer lloc, a aprofitar les tecnologies de tractament digital i consulta en web de fitxers sonors, que a més de resultar atractives per a l’usuari d’avui, són la plataforma idònia per a la llengua oral: suposen el pas de la transcripció a la mostra directa. Per primera vegada, se n’ofereix la realització en les cinc varietats principals de la llengua catalana. De més a més, les etiquetes explicatives fan el DDCOR especialment apte per a un públic amb un cert nivell i necessitats d’autogestió: el component didàctic del diccionari s’ha treballat perquè es pugui usar com a material d’autoaprenentatge, d’acord amb les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

 

El públic per al qual s’ha ideat aquesta obra són, doncs, els alumnes universitaris que tinguin l’expressió oral com a matèria d’estudi. Estudiants de graus i màsters de Filologia Catalana, de Comunicació Audiovisual, de Magisteri, etc., en són els destinataris primers. Però aquest enfocament didàctic no impedeix que el DDCOR pugui ser usat com a referent de la pronúncia recomanada en qualsevol de les grans varietats del català per tots aquells professionals que necessiten un model de llengua oral formal. La selecció d’entrades del corpus, a més de les etiquetes, garanteix que tots els fenòmens hi estiguin representats i que, per tant, qualsevol dubte pugui resoldre’s per imitació.

 

El DDCOR ha comptat amb una ajuda de la Generalitat de Catalunya en la convocatòria d’ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats catalanes de l’any 2009. Els autors, amb una experiència acreditada en la docència universitària i la investigació relativa als models de llengua oral dels mitjans de comunicació, volen agrair la col·laboració desinteressada de diversos especialistes en la matèria, com ara els professors Miquel Àngel Pradilla, Joan Veny, Gabriel Bibiloni i Imma Creus. També la de tots aquells que vulguin fer-los arribar suggeriments i propostes que milloraran, sens dubte, aquesta obra i contribuiran així al suport de la presència del català en tots els àmbits d’ús.

 

(Font: David Paloma (UAB), Josep À. Mas (UPV) i Mònica Montserrat (UAB), responsables del projecte)

 
Re: Diccionari de dubtes del català oral (DDCOR) per Jordina Sala Branchadell - Friday, 12 April 2013, 13:17