Imatge Montserrat Ruiz
«El català sudoccidental i el pop actual en valencià»
per Montserrat Ruiz - Monday, 17 December 2012, 15:19
 

El passat dilluns 10 de desembre, Jon Landa,  lector de català  a la Universitat de Torí, va oferir el  taller «El català sudoccidental i el pop actual en valencià»  als alumnes de català de la Goethe-Universitat de Frankfurt am Main.

El professor Landa va dividir el taller en dues parts. Primerament, va fer una introducció, en què va explicar les  variants dialectals del català dins els dos grans blocs oriental i occidental. Seguidament, va exposar els principals trets fonètics i morfosintàctics del valencià, de manera que els alumnes poguessin apreciar les diferències entre aquesta variant i la variant central, la qual aprenen i escolten en les seves classes de català.

A més a més, el fet que el professor Jon Landa i la professora Montserrat Ruiz parlin variants diferents va dinamitzar el taller, ja que va permetre que els alumnes apreciessin en viu i en directe els trets de cada una d'elles i a la vegada observant que la comunicació és completament factible.

Finalment, el taller va finalitzar amb l'audició i l'anàlisi de la cançó «Inventari»  de l'àlbum Una  amable, una trista, una petita pàtria del cantautor valencià Pau Alabajos. Els estudiants van poder observar algunes de les característiques morfosintàctiques i lèxiques que s'havien explicat en la primera part del taller.

Aprofito l'avinentesa per agrair al professor Jon Landa la seva professionalitat i l'oportunitat d'haver ofert aquest taller als  estudiants de català a Frankfurt.