Imatge Neus Crisol Milian
Inaugurat el curs acadèmic 2012-2013 dels estudis catalans a les universitats de l’exterior
per Neus Crisol Milian - Monday, 1 October 2012, 13:30
 

Divendres 28 de setembre va tenir lloc l’acte d’inauguració al Paraninf de la Universitat de Barcelona, organitzat per l’IRL i la Xarxa Vives d’Universitats

Durant l’acte, el director de l’Institut Ramon Llull Vicenç Villatoro va afirmar que “la llengua catalana ha d’ajudar a la cohesió social i ha de vertebrar la cultura en aquells territoris on és llengua pròpia”. També va afegir que l’objectiu implícit de la institució és aconseguir que “el perímetre de l’IRL coincideixi amb els dels territoris de parla catalana. L’IRL vol aconseguir l’articulació interior d’aquest espai a nivell cultural, independentment de quina sigui la situació de cada territori en el mapa polític”.

Per la seva banda, Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’IRL, va presentar la memòria de la docència d’estudis catalans del curs 2011–2012, en què va destacar que la xarxa que rep suport econòmic de l’IRL ha passat en els 10 anys de 85 universitats el 2002 a 125 el 2009-2010 i a 113 en l’actualitat, i que en total hi ha més de 150 universitats arreu del món que ofereixen estudis catalans. Andreu Bosch va insistir que aquest és un motiu de celebració, ja que els estudis catalans estan molt més estesos a universitats de tot el món que els d’altres llengües de potència demogràfica semblant i que, a més, tenen un Estat al darrere. En concret, només hi ha 103 universitats al món amb estudis de finlandès, 108 de portuguès, 62 de neerlandès, 43 de txec i 36 de romanès. També va destacar el repte de l’Àrea de Llengua i Universitats per redefinir la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior, d’acord amb criteris d’excel·lència, recorregut curricular, grau d’implicació econòmica i acadèmica i interès estratègic, i va mostrar el seu agraïment als professors de català, als responsables acadèmics de les universitats i als milers d’estudiants per haver contribuït magníficament a la internacionalització de la llengua catalana.

Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats, també va presentar la memòria d’activitats d’aquesta institució. A més, van intervenir a l’acte Jordi Montaña, president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic, i Dídac Ramírez, vicepresident tercer de la Xarxa i rector de la Universitat de Barcelona.

El Dr. Brad Epps, professor de la Universitat de Harvard, va pronunciar la lliçó inaugural, dedicada a dones escriptores per primera vegada, amb el títol Solitud a la ciutat: Víctor Català i Mercè Rodoreda. Brad Epps és catedràtic de llengües romàniques i literatura, i d'estudis sobre dones, gènere i sexualitat de la Universitat de Harvard. Els seus interessos van des de la literatura espanyola i llatinoamericana dels segles XIX i XX, la llengua i literatura catalana, francesa i angloamericana, passant pel cinema, el modernisme, el postmodernisme fins als estudis de gènere, sexualitat i homosexualitat.

Aquest acte va significar també l’inici del programa de celebracions dels 10 anys d’existència de l’Institut Ramon Llull.

Us adjuntem la memòria del curs 2011-2012 del director de l'Àrea de Llengua i Universitats.