Imatge Info Llengua
Premi internacional de recerca en filologia catalana "Joan Solà" 2014
per Info Llengua - Monday, 17 September 2012, 14:38
 

En el decurs de l’acte de lliurament del segon premi a la Universitat de Lleida el 21 de setembre de 2012, es convoca la tercera edició d'aquest premi dedicada a la lexicologia, la lexicografia i la semàntica.

Data límit de lliurament d’originals: 23 d’abril de 2014.

ATORGAMENT DEL PREMI

Segona quinzena de setembre de 2014 a la Universitat de Lleida.

OBJECTIU

Guardonar un treball de recerca original de l’àrea de semàntica, lexicologia i lexicografia.

NATURALESA I EXTENSIÓ DE LA RECERCA

— El treball d’investigació, inèdit en la seva integritat, ha de ser redactat en català, amb un resum en anglès (2.000-3.000 caràcters) i presentat adequadament perquè es pugui difondre.

— L’obra no pot haver rebut prèviament per a la seva elaboració parcial o total un premi de característiques similars al que es convoca.

— Extensió màxima: 200 pàgines (no superior a 2.400 caràcters —amb espais— per pàgina).

— Se n’han de lliurar sis còpìes enquadernades i una còpia en format electrònic a les adreces següents, fent constar el nom, les adreces (postal i electrònica), el telèfon i el NIF de l’autor o autora:

Departament de Filologia Catalana i Comunicació

Facultat de Lletres

Universitat de Lleida

Plaça de Victor Siurana, 1

25003 LLEIDA

secretaria@filcat.udl.cat

PROMOTORS

Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell).

Departament de Filologia Catalana i Comunicació (UdL).

DOTACIÓ

10.000 euros (actualitzable quan la Comissió Permanent ho cregui oportú).

ENTITATS COL·LABORADORES, SEGONS CONVENI INSTITUCIONAL

Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, Diputació de Lleida (Institut d’Estudis Ilerdencs), Departament de Filologia Catalana i Comunicació (UdL), Consell Social de la UdL, Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la UdL, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans i Òmnium Cultural.

Font: Infozèfir