Imatge Info Llengua
Crida d'articles per a Llengua, Societat i Comunicació
per Info Llengua - Monday, 17 September 2012, 10:34
 

Llengua, societat i comunicació és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua i societat. La proposta de la revista té la voluntat expressa de transferir el coneixement interdisciplinari entre llengua i societat a la comunitat científica i també a la societat. D’aquesta manera, i atès que l’àmbit en què es mou la revista és interdisciplinari i molt sovint les àrees que s’hi aborden estan incomunicades, el propòsit central de la revista és presentar diferents estats de la qüestió sobre diferents connexions entre la llengua i la societat en un sentit ampli. Podeu accedir al contingut de la revista a http://revistes.ub.edu/index.php/LSC


El tema previst per al proper número de la revista és Llengua i complexitat (per a més informació sobre el tema vegeu http://www.ub.edu/complexitat/). La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de febrer de 2013. Podeu enviar els articles mitjançant l’enllaç següent:
http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

Font: Observatori CUSC- Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (http://www.ub.edu/cusc;  http://cuscub.wordpress.com) i Infozèfir