Imatge Info Llengua
Traductor de llengües minoritàries desenvolupat per la UPV
per Info Llengua - Thursday, 14 June 2012, 14:29
 

Un grup d'investigadors de la Universitat Politècnica de València han desenvolupat un nou traductor automàtic de llengües minoritàries.

Investigadors del Grup de Reconeixement de Formes i Tecnologies del Llenguatge Humà (PRHLT) de l'Institut Tecnològic d'Informàtica (ITI) de la Universitat Politècnica de València han desenvolupat un nou traductor automàtic de llengües minoritàries. El sistema permet superar l'escassetat de recursos lingüístics dels traductors i facilita la interpretació dels textos, siga quina siga la llengua en què estiguen escrits, a través de l'aprofitament de la similitud d'aquesta amb altres llengües.

"El nostre objectiu era ajudar a entendre aquelles llengües que actualment no són capaces d'abastar els traductors, i contribuir així a la preservació de cultures i l'eliminació de barreres lingüístiques", destaquen Luis Leiva i Vicent Alabau, responsables del nou mètode de traducció.
Actualment s'estima que més del 10% de les llengües del món no poden ser assistides per cap sistema de traducció, ni tan sols emprant llenguatges intermedis per als quals sol haver-hi més recursos. Per exemple, per a traduir de francès a zulu se sol passar per l'anglès (és a dir, es tradueix de francès a anglès, i posteriorment d'anglès a zulu). Fins i tot per als llenguatges majoritaris, en ocasions és complicat abastar tot el coneixement lingüístic, atés el constant creixement i l'enorme evolució d'aquests. Per a resoldre aquest dèficit, el sistema ideat pels investigadors del PRHLT-ITI incorpora en les traduccions informació de llenguatges relacionats amb l'idioma destinatari, a través de l'aprofitament de la similitud gramatical i sintàctica que hi ha en les famílies de llenguatges. Entre els seus avantatges, aquest nou traductor, en el perfeccionament del qual segueixen treballant els investigadors de la UPV, facilitaria l'accés a continguts digitals (llibres electrònics, pàgines web, etc.) que no poden ser traduïts a certes llengües; afavoriria la integració social de parlants monolingües, i ajudaria els usuaris a adquirir desimboltura a familiaritzar-se amb el vocabulari d'altres llengües.
Font: Xarxa Vives d'Universitats