Imatge Josep Cru Talaveron
Conferències sobre política i planificació lingüístiques a Yucatan, Mèxic
per Josep Cru Talaveron - Friday, 13 April 2012, 05:54
 

Els dies 10 i 12 d'abril vaig ser convidat a la Universitat de Oriente de Yucatan i a la Universitat Intercultural Maia de Quintana Roo respectivament per pronunciar sengles conferències sobre planificació i política lingüístiques als Països Catalans, amb especial atenció al cas de Catalunya. Aquestes dues universitats són les úniques a la Península de Yucatan que ofereixen una llicenciatura en llengua i cultura maies. Les conferències van tenir una molt bona participació tant dels estudiants com dels professors, tots ells interessats a conèixer altres casos internacionals de revitalització lingüística. Aquestes dues conferències formen part del meu treball de camp per a la tesi doctoral 'Ideologies de la planificació lingüística a Yucatan: de la revalorització a la revitalització lingüístiques'.

Xi'ik te'ex utsil (que vagi bé)

Josep Cru

Universitats de Durham i Newcastle