Imatge Info Llengua
Curs de formació de professors de llengües estrangeres EOI Barcelona
per Info Llengua - Wednesday, 18 January 2012, 16:34
 

L'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona organitza un curs de formació de professorat del 17 de febrer al 20 d'abril. El curs té una durda de 36 h distribuïdes en 9 sessions de 4 hores: de 9.30 a 13.30 h.

El curs té tres objectius bàsics, seguint la pauta del Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge de llengües (MECR):

  • Proporcionar elements de reflexió sobre diversos aspectes bàsics relacionats amb el procés d'ensenyament-aprenentatge d'una llengua estrangera
  • Dotar d'una formació específica que proporcioni recursos didàctics i metodològics per al bon desenvolupament de la pràctica docent
  • Facilitar criteris i recursos per elaborar unitats diàctiques

La matrícula per inscriure's s'inicia el 19 de gener fins que s'exhaureixin les places.

Trobareu més informació al web i a l'adreça electrònica cursosespecials.secretaria@eoibd.cat