Imatge Info Llengua
Novetat editorial: The Pragmatics of Catalan. Ed. Lluís Payrató i Josep Cots
per Info Llengua - Thursday, 22 December 2011, 11:29
 

pragmaticsUs fem arribar la informació sobre aquesta publicació en anglès que pot ser del vostre interès.

"Aquest llibre té l'objectiu de difondre internacionalment un conjunt de treballs innovadors que tenen com a objecte d'estudi i àmbit d'aplicació la llengua catalana. El volum constitueix una contribució significativa al camp de la pragmàtica intercultural i també a un ampli ventall de trets gramaticals i cognitius que han estat tractats des d'una perspectiva pragmàtica."

En trobareu més informació al web del Departament de Filologia Catalana de la UB.