Imatge Josep  Soler Carbonell
XV Fòrum d'Estudis Ibèrics, Universitat d'Oxford
per Josep Soler Carbonell - Tuesday, 20 December 2011, 00:38
 

Crida de presentacions

XV Fòrum d’Estudis Ibèrics

Identitats Nacionals en la Intersecció: Literatura i Mitjans Audiovisuals

20 - 22 de juny de 2012, Universitat d’Oxford

Facultat de Llengües Medievals i Modernes (Departament de Filologia Hispànica i Departament de Filologia Portuguesa)

La Península Ibèrica es caracteritza per la seva varietat de nacions, llengües i cultures. En els últims 10 anys, el flux d’immigració i l’accés generalitzat a nous mitjans i noves tecnologies han tingut un efecte profund en com es perceben i es representen les poblacions. La interacció entre grups d’orígens diferents i de cultures distintes ha produït noves aproximacions crítiques a les identitats nacionals tant en la literatura com en els mitjans visuals. El XV Fòrum d’Estudis Ibèrics vol proporcionar l’espai i el moment per compartir i discutir els canvis i l’evolució de cultures vives.

Analitzant el concepte d’interacció cultural, el Fòrum es proposa investigar com les representacions literàries i visuals tradicionals del que es considera ‘nacional’ han donat pas a noves expressions d’identitats socials i artístiques sense deixar de banda l’estudi de l’evolució de l’estètica literària i dels mitjans visuals, el llenguatge i el compromís amb lectors i espectadors.

Convidem a enviar propostes de presentacions de 20 minuts sobre els següents temes, sense excloure’n d’altres que hi estiguin estretament relacionats:

-Els efectes de la immigració tal com es reflecteixen en el cinema o la literatura

-Els mitjans audiovisuals i la identitat cultural

-Literatura contemporània i identitat cultural en llengües peninsulars

-Visions tradicionals de la cultura i la interacció amb noves realitats socials

-Cinema en qualsevol llengua peninsular

-Adaptacions cinematogràfiques d’obres literàries

-Referències al cinema en obres literàries

-Cinema i noves tecnologies

-Documentals col·laboratius

Les propostes, d’entre 200-250 paraules en anglès o en qualsevol llengua peninsular, s’hauran d’enviar abans del 3 de febrer de 2012 a fis@mod-langs.ox.ac.uk (re: Iberian Forum) i han d’incloure el nom i cognoms de l’autor, l’afiliació acadèmica i el títol de la ponència. En cas de dubtes o preguntes, si us plau, dirigiu-les a aquesta mateixa adreça electrònica. Podeu també consultar la pàgina web del Fòrum.