Imatge Raül David Martínez Gili
Defensa de treballs de recerca en catalanística a la universitat francesa
per Raül David Martínez Gili - Monday, 19 December 2011, 17:45
 

 

Defensa de treballs de recerca en catalanística a la universitat francesa

Durant les dues darreres setmanes han tingut lloc a les universitats de la Sorbonne-Paris IV i Sorbonne Nouvelle-Paris III tres defenses de projectes de recerca relacionades amb els estudis catalans.

 

Una tesi d'història i cultura sobre "Felip IV i els catalans"

 

El dia 28 de novembre, Mathias Ledroit va defensar al Centre d’Estudis Catalans (CEC) de la Sorbona la seva tesi doctoral, que duia el títol Felip IV et les Catalans”. El projecte de recerca era dirigit per la catedràtica Annie Molinié (Sorbona) i va ser sotmès a un tribunal format per les catedràtiques  María Soledad Arredondo de la Universidad Complutense de Madrid,  Araceli Guillaume Alonso de la Sorbona i  Alexandra Merle de la Université de Caen-Basse Normandie, a més de la directora.

El tribunal va concedir al doctorand el títol de doctor per la Sorbona amb la menció “très honorable, avec les félicitations du jury” per unanimitat. I va destacar especialment la important tasca de recerca arxivística del candidat, que ha fonamentat una bona part del seu treball en les publicacions en forma de fulls solts impresos a l’època  amb finalitat propagandística a favor dels dos bàndols durant la Guerra dels Segadors.

Però sens dubte una de les aportacions més importants és la posada en perspectiva de les teories polítiques vigents al Principat en aquell moment, en comparació amb les polítiques de la monarquia i amb els arguments en joc en altres territoris europeus rebel•lats contra els Habsburgs.

Amb aquest treball, Mathias Ledroit vol contribuir a demostrar el vigor intel•lectual del Principat de Catalunya en l’època barroca al marge de l’escassedat de producció estrictament literària en llengua catalana que ha imposat una visió negativa del període.

 

Una habilitació a la direcció de treballs de recerca amb un estudi sobre Ivon l'Escop i la Lliga del bon mot

Per la seva banda, el dia 3 de desembre el professor Eric Beaumatin, professor titular de la Sorbonne-Nouvelle i responsable pedagògic dels lectorat de català, gallec i basc d’aquesta universitat, va defensar el seu treball de recerca per obtenir l’Habilitation à la Direction de Recherche (HDR).

El tribunal, format pels catedràtics Denise Boyer (Paris IV), Bernard Darbord (Paris X), Marie-France Delport (Paris IV), Jean-François Jeandillou (Paris X), Jean-Marie Klinkenberg (Lieja) i Gilles Luquet (Paris III), va examinar els dos volums de publicacions científiques amb les seves darreres aportacions per tal d’avaluar la seva trajectòria com a docent i com a investigador i decidir sobre la seva aptitud per dirigir oficialment recerques doctorals.

A França, el fet de ser doctor no habilita automàticament per dirigir la recerca doctoral sinó que cal passar aquesta prova (que permet passar a la categoria de catedràtic) després d’haver provat amb una activitat constant de publicació la capacitat per exercir aquestes funcions.

El conjunt de treballs sotmesos a la valoració del tribunal estava completat per un treball de recerca inèdit que el professor Beaumatin va dedicar a un tema de catalanística: “Crise de langue : Ivon l’Escop et la croisade du Bon Mot (Catalogne, 1908-1936)” Es tracta d’una aportació d’un gran interès per a la història de la llengua catalana ja que analitza a través d’aquest cas concret quins eren els corrents ideològics en pugna en el moment de fixació del nou model normatiu de la llengua catalana.

El tribunal va destacar la gran qualitat dels treballs presentats pel candidat, així com la seva prolífica activitat, ja que els dos volums d’articles de quatre-centes pàgines cadascun només recollien un terç de les seves aportacions. Però sobretot el caràcter transversal de la seva recerca, que abasta des de la lingüística teòrica, la metalingüística i l’epilingüística fins a la mètrica i la història de la llengua, passant per la lingüística romànica comparativa.

 

Una tesi sobre la poesia visual de Joan Brossa

Finalment, el 12 de desembre, Marc Audí va defensar al Centre d’Estudis Catalans (CEC) de la Sorbona la seva tesi doctoral, que duia el títol “La poésie visuelle de Joan Brossa (1919-1998) : description et analyse intégrales” i era codirigit per les professores Denis Boyer (Sorbona) i Glòria Bordons (Universitat de Barcelona). A banda les directores, el tribunal el constituïen: Michel Bourret (Université Paul Valéry – Montpelier III), Eliseu Trenc (Universitat de Reims), Antonio Monegal (Universitat Pompeu Fabra) i Juan Carlos Fernández Serrato (Universidad de Sevilla), que concediren per unanimitat al candidat els títols de doctor per la Sorbona amb “mention très honorable avec félicitations du jury” i de doctor per la Universitat de Barcelona amb la qualificació d’excel•lent cum laude.

El treball de Marc Audí constitueix una aportació important a l’estudi de l’obra de Joan Brossa ja que presenta per primer cop una categorització dels materials del poeta en curs de catalogació dipositats a la Fundació Brossa a partir d’un catàleg molt exhaustiu (però no definitiu) de més de 1.200 poemes visuals. El tribunal va destacar l’esforç de síntesi de múltiples consideracions sobre la literarietat que conté la caracterització del corpus brossià estudiat.

 

Aquestes tres defenses permeten de constatar la vigència de l’interès dels estudis catalans per a la recerca des d’àmbits molt diversos i contribueixen a la continuïtat de la llarga tradició d’acadèmics catalanistes eixits de la universitat francesa.

 

Enviat per Raül David Martínez, delegat IRL a París